Today Phrase

To make a comeback

To make a comeback có nghĩa là xuất hiện trở lại, trở lại với nghề hay công việc mà bạn đã từng thành công trước đây.

Ví dụ:

Jose Mourinho was a successful manager at Chelsea before, so many fans are excited he is making a comeback.

Money doesn't grow on trees

Money doesn't grow on trees có nghĩa là không được tiêu quá nhiều tiền vì chỉ có một lượng nhất định mà thôi. Tương đương trong tiếng Việt, có thể nói "tiền không phải là vỏ hến"!

Ví dụ:

My daughter Claire wants a car for her 17th birthday, but I can't afford it. Money doesn't grow on trees!

Hairdryer Treatment

Khi Sir Alex Ferguson tức giận với các cầu thủ của mình, ông la hét vào tận mặt họ hết sức nóng nảy, và họ nói rằng nó giống như đang chịu cả chiếc máy sấy tóc bật hết cỡ chĩa thẳng vào mặt. Và họ gọi nó là the hairdryer treatment - tạm dịch: đối xử kiểu máy sấy tóc.

Ví dụ:

"The fear of getting the hairdryer was the reason why we all played so well. He was a manager you wanted to do well for." (David Beckham)

Spitting Image

Nếu bạn được miêu tả là the spitting image của một người nào đó, nó có nghĩa bạn trông giống hay cũng giống như người đó.

Ví dụ:

John is the spitting image of his brother. I think they could be twins.

Chasing Rainbows

Nếu bạn đang chasing rainbows, có nghĩa là bạn đang cố đạt được một điều thực sự khó làm được, một điều không thực tế.

Ví dụ:

I know you want to become an actor but I think you should stop chasing rainbows and get an office job. Becoming a successful actor is really hard!