LESSON 10: Hunker down, Hold the high ground, Trench warfare

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học số 10 của chương trình thành ngữ õ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mà giới thông tin báo chí Mỹ vẫn thường dùng khi tường thuật về cuộc tranh luận tại Quốc hội Mỹ về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho dân chúng toàn quốc. Đó là Hunker Down, Hold the High Ground, và Trench Warfare.

Chúng ta bắt đầu với thành ngữ thứ nhất là Hunker Down, đánh vần là H-U-N-K-E-R và D-O-W-N, nghĩa đen là ngồi lom khom sát mặt đất như là lính tráng vẫn thường làm khi có nổ súng, và nghĩa bóng là chú tâm làm việc để đối phó với một thử thách hay một vấn đề khó khăn. Tờ Christian Science Monitor đã dùng thành ngữ Hunker Down khi viết rằng các nhà lập pháp Mỹ đã phải làm việc ráo riết để tranh luận về chương trình chăm sóc sức khỏe toàn quốc trong tháng 8 là tháng mà Quốc hội theo thông lệ vẫn nghỉ nhóm. Ta hãy nghe một thí dụ sau đây trong đó một sinh viên nói về những ngày anh ta còn học ở đại học:

AMERICAN VOICE: I still remember my college days. Most of us had a lot of fun during our first two years. But after that we really had to hunker down and study hard to graduate.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Tôi vẫn còn nhớ những ngày tôi học ở đại học. Phần đông chúng tôi đã chơi đùa trong suốt 2 năm đầu. Nhưng sau đó chúng tôi đã phải chú tâm vào việc học hành chăm chỉ để ra trường.

Trong câu tiếng Anh có vài chữ mới mà chúng ta cần biết. Đó là Remember, đánh vần là R-E-M-E-M-B-E-R, có nghĩa là nhớ; Fun, đánh vần là F-U-N, có nghĩa là vui chơi; và Graduate, đánh vần là G-R-A-D-U-A-T-E, có nghĩa là tốt nghiệp hay ra trường.

Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và chú ý đến cách dùng thành ngữ Hunker Down:

AMERICAN VOICE: I still remember my college days. Most of us had a lot of fun during our first two years. But after that we really had to hunker down and study hard to graduate.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ hai trong bài học hôm nay là Hold the High Ground mà nhật báo Wall Street Journal đã dùng để mô tả địa vị ưu thế trên chính trường Mỹ của phe nào tại Quốc hội mà sẽ thắng trong cuộc tranh luận về chương trình chăm sóc sức khỏe toàn quốc. Thành ngữ Hold the High Ground gồm có chữ Hold, đánh vần là H-O-L-D, có nghĩa là cầm giữ hay chiếm cứ; High Ground, đánh vần là H-I-G-H và G-R-O-U-N-D, có nghĩa là một chỗ cao như ngọn đồi chẳng hạn. Thành ngữ Hold the High Ground được dùng trong quân đội là giữ vị trí trên đồi cao, và trong đời sống hàng ngày thành ngữ này có nghĩa là chiếm ưu thế. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một ứng cử viên nói chuyện với các nhân viên làm việc trong cuộc vận động tranh cử của ông.

AMERICAN VOICE: I know we can win this election fight. We hold the high ground because we have more campaign money and a more popular candidate than the other party.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Tôi biết là chúng ta có thể thắng trong cuộc tranh cử này. Chúng ta chiếm địa vị ưu thế bởi vì chúng ta có nhiều tiền vận động tranh cử và có một ứng cử viên được lòng dân hơn đảng kia.

Có vài từ mới mà quý vị cần lưu ý. Đó là Win, đánh vần là W-I-N, có nghĩa là thắng. Election, đánh vần là E-L-E-C-T-I-O-N, có nghĩa là cuộc bầu cử. Campaign, đánh vần là C-A-M-P-A-I-G-N, có nghĩa là cuộc vận động tranh cử. Candidate, đánh vần là C-A-N-D-I-D-A-T-E, có nghĩa là ứng cử viên. Và Party, đánh vần là P-A-R-T-Y, có nghĩa là đảng chính trị. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và chú ý đến cách dùng thành ngữ Hold the High Ground.

AMERICAN VOICE: I know we can win this election fight. We hold the high ground because we have more campaign money and a more popular candidate than the other party.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba và cũng là cuối cùng trong bài học hôm nay là Trench Warfare, gồm chữ Trench, đánh vần là T-R-E-N-C-H, có nghĩa là cái rãnh hay hào mà binh sĩ núp ở dưới đó để đánh nhau, và Warfare, đánh vần là W-A-R-F-A-R-E, có nghĩa là cuộc giao tranh. Thành ngữ Trench Warfare là một cuộc tranh đấu gay go, giống như binh sĩ hai bên núp dưới hào để đánh nhau vậy. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về anh Tony, một thanh niên mồ côi và nghèo khó mà cuộc sống đối với anh lúc nào cũng là một cuộc đấu tranh

AMERICAN VOICE: Tony lost both his parents very young and was brought up by his uncle in a poor neighborhood where crime and drugs are common. Life was trench warfare for him, always a struggle.

TEXT:(TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Anh Tony đã mất cả bố mẹ khi anh còn nhỏ và được chú anh nuôi tại một khu xóm nghèo nơi mà nạn phạm pháp và ma túy xảy rất thường. Cuộc sống đối với anh lúc nào cũng là một cuộc đấu tranh hết sức gay go.

Trong đoạn tiếng Anh có vài chữ mới mà chúng ta cần lưu ý. Đó là Neighborhood, đánh vần là N-E-I-G-H-B-O-R-H-O-O-D, có nghĩa là khu xóm nơi mình ở. Crime, đánh vần là C-R-I-M-E, là tội ác hay nạn phạm pháp. Drugs, đánh vần là D-R-U-G-S là các chất ma túy. Và Struggle, đánh vần là S-T-R-U-G-G-L-E, có nghĩa là một cuộc đấu tranh. Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và chú ý đến cách dùng thành ngữ Trench Warfare.

AMERICAN VOICE: Tony lost both his parents very young and was brought up by his uncle in a poor neighborhood where crime and drugs are common. Life was trench warfare for him, always a struggle.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ Trench Warfare đã chấm dứt bài học số 10 trong chương trình thành ngữ English American Style. Như vậy hôm nay chúng ta học được 3 thành ngữ mới sau đây: Hunker Down là chú tâm làm việc; Hold the High Ground là chiếm một địa vị ưu thế, và Trench Warfare là một cuộc đấu tranh gay go. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.