LESSON 7: Buy a pig in a poke, Buy for a song, Buy it, Buy the farm

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style số 7, hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ thông dụng trong đó có dùng đến động từ To Buy nghĩa là mua, đánh vần là B-U-Y. Các thành ngữ đó là Buy a Pig in a Poke, Buy for a Song, Buy It và Buy the Farm.

Chúng ta bắt đầu với thành ngữ thứ nhất, Buy a Pig in a Poke. Chữ Poke đánh vần là P-O-K-E và có nghĩa là một cái giỏ hay cái bao. Thành ngữ Buy a Pig in a Poke có nghĩa đen là mua một con heo trong một cái bao, và nghĩa bóng là mua lầm một món gì vì bị đánh lừa hay không chịu nhìn cho rõ. Thành ngữ này bắt đầu được dùng từ mấy trăm năm trước, khi một anh chàng lém lỉnh lợi dụng một anh khờ và bán cho anh ta một con vật ở trong một cái bao mà nói rằng đó là một con heo. Anh khờ này cứ tin như vậy và mang bao về nhà. Đến khi mở ra anh ta mới thấy mình bị lừa vì trong bao không phải là một con heo mập mà là một con mèo con.

Ở Mỹ đôi khi có những người bất lương dùng điện thọai để lừa khách hàng và dụ họ mua một món mà không nhìn thấy tận mắt. Ta hãy nghe một thí dụ sau đây về một anh chàng than phiền rằng em anh ta bị lừa vì mua một khu đất với gia rẽ nhưng bị ngập nước ở bang Florida.

AMERICAN VOICE: My brother bought a pig in a poke. He bought some ocean front property in Florida from a phony salesman. It was on the ocean all right. In fact, at high tide it was six feet under water.

TEXT: (TRANG): Đoạn này có nghĩa như sau: Cậu em tôi đã bị lừa vì mua lầm rồi. Cậu ấy mua một khu đất trên bãi biển ở bang Florida từ tay một anh chàng bán hàng bất lương. Khu đất này rõ ràng ở trên bãi biển mà. Thật vậy, khi thủy triều lên, khu đất này nằm ở dưới một thước nước vậy đó.

Trong câu tiếng Anh có những chữ mới chúng ta cần biết. Đó là Property, đánh vần là P-R-O-P-E-R-T-Y, nghĩa là tài sản hay đất đai nhà cửa; Phony đánh vần làP-H-O-N-Y, nghĩa là giả dối; và Tide, đánh vần là T-I-D-E, nghĩa là thủy triều. Bây giờ mời quý vị nghe lại đoạn tiếng Anh và chú ý đến cách dùng thành ngữ Buy a Pig in a Poke.

AMERICAN VOICE : My brother bought a pig in a poke. He bought some ocean front property in Florida from a phony salesman. It was on the ocean all right. In fact, at high tide it was six feet under water.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ hai Buy for a Song lại có nghĩa ngược lại hẳn với thành ngữ vừa nói trên. Chữ Song đánh vần là S-O-N-G, nghĩa đen là một bài hát nhưng trong thành ngữ này là mua được một món gì với giá rất rẻ. Ta hãy nghe thí dụ sau đây, trong đó một anh chàng cho biết là đã mua được một chiếc xe hơi với giá rẻ mà lại tốt nữa.

AMERICAN VOICE: You have to be careful when you buy a used car. But I bought this Ford 91 for a song, about half of what I expected to pay. And I’ve had good luck with it. It runs like a new car.

TEXT: (TRANG): Đoạn này có nghĩa như sau: Bạn nên cẩn thận khi mua xe hơi cũ. Nhưng tôi mua chiếc xe Ford năm 91 này với giá rất rẻ, khoảng phân nửa giá mà đáng ra tôi phải trả. Tôi còn may mắn nữa vì chiếc xe này chạy tốt như xe mới.

Trong câu tiếng Anh có vài chữ mới mà chúng ta cần lưu ý. Đó là Careful đánh vần là C-A-R-E-F-U-L, nghĩa là cẩn thận; va øUsed, đánh vần là U-S-E-D, nghĩa là dùng rồi hay cũ rồi. Bây giờ mơiø quý vị nghe lại thí dụ này.

AMERICAN VOICE : You have to be careful when you buy a used car. But I bought this Ford 91 for a song, about half of what I expected to pay. And I’ve had good luck with it. It runs like a new car.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba là To Buy, đánh vần là B-U-Y, nhưng không có nghĩa là mua một cái gì mà có nghĩa là tin vào một điều gì. Trong thí dụ sau đây một người kể cho chúng ta nghe về một anh chàng thích khoe khoang rằng anh ta là một người hùng hồi còn ở trong quân đội nhưng không ai tin cả vì sự thật không phải như vậy.

AMERICAN VOICE: This guy is always telling people about all the medals he won for bravery during the war. But I just don’t buy his story. I happen to know he never even got overseas. He spent the whole war as a supply clerk at an army base in Texas.

TEXT:(TRANG): Đoạn này có nghĩa như sau: Anh chàng đó lúc nào cũng kể với mọi người về những huy chương mà anh ta nhận được nhờ lòng can đảm trong cuộc chiến tranh.Nhưng tôi không tin câu chuyện của anh ta. Tôi biết rõ anh ta chưa bao giờ ra khỏi nước cả.Thật ra anh ta làm thư ký trông đồ tiếp tế tại một căn cứ quân sự ở bang Texas trong suốt thời gian có chiến tranh.

Đoạn tiếng Anh có vài chữ mới mà chúng ta cần biết. Đó là Medals đánh vần là M-E-D-A-L-S, nghĩa là huy chương; Bravery đánh vần là B-R-A-V-E-R-Y, nghĩa là lòng can đảm; Overseas đánh vần là O-V-E-R-S-E-A-S, nghĩa là ở hải ngoại; và Base đánh vần là B-A-S-E là căn cứ quân sự. Bây giờ mời quý vị nghe lại đoạn tiếng Anh và chú ý đến cách dùng thành ngữ Buy It.

AMERICAN VOICE: This guy is always telling people about all the medals he won for bravery during the war. But I just don’t buy his story. I happen to know he never even got overseas. He spent the whole war as a supply clerk at an army base in Texas.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay là Buy the Farm, chữ Farm đánh vần là F-A-R-M, có nghĩa la nông trại, nhưng thành ngữ Buy the Farm không có nghĩa là mua một nông trại mà lại có nghĩa là chết một cách bất ngờ hay thảm khốc. Thành ngữ này phát xuất trong thời thế chiến thứ hai. Ta hãy nghe một cựu chiến binh nói về cái chết bất ngờø của một người bạn làm phi công tên Bill như sau:

AMERICAN VOICE: Bill was the best pilot I knew when I was in the Air Force. But he bought the farm when his plane was hit by anti aircraft fire two days before the end of the war

TEXT:(TRANG): Đoạn này có nghĩa như sau: Anh Bill là phi công giỏi nhất mà tôi được biết hồi tôi ở trong không quân. Nhưng anh ấy đã thiệt mạng bất ngờ khi chiếc máy bay của anh bị trúng đạn phòng không chỉ 2 ngày trước khi chiếân tranh kết thúc. Trong câu tiếng Anh có vài chữ đáng chú ý. Đó là Pilot đánh vần là P-I-L-O-T nghĩa là phi công; Plane đánh vần là P-L-A-N-E, nghĩa là máy bay.

Chúng tôi xin nhắc lại câu tiếng Anh để quý vị có dịp theo dõi cách dùng thành ngữ Buy the Farm.

AMERICAN VOICE Bill was the best pilot I knew when I was in the Air Force. But he bought the farm when his plane was hit by anti aircraft fire two days before the end of the war

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Buy the Farm đã chấm dứt bài học số 7 trong chương trình English American Style. Như vậy chúng ta học được 4 thành ngữ nới sau đây: Buy a Pig in a Poke nghĩa là mua lầm một món gì vì bị lừa; Buy for a Song là mua được với giá rất rẻ; Buy It là tin vào một điều gì; và Buy the Farm là chết một cách bất ngờ. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài kế tiếp.