LESSON 6: All that, Fly, To perpetrate, To be ghost

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay, trong bài học số 6 của chương trình thành ngữ õ English American Style, để thay đổi không khí, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị 4 thành ngữ, hay đúng ra là tiếng lóng hiện đang được giới trẻ, nhất là giới trẻ da đen tại Hoa Kỳ, dùng trong khi nói chuyện hàng ngày. Thật vậy, các thành ngữ này đã do chính giới trẻ da đen tạo ra. Đó là All That, Fly, To Perpetrate, và To Be Ghost.

Thành ngữ thứ nhất chỉ có 2 chữ là All That, đánh vần là A-L-L và T-H-A-T, và có nghĩa là có tất cả mọi thứ. Trong cộng đồng người Mỹ da đen những người nào thành công hay được mọi người thương mến là những người được coi là có được tất cả mọi thứ trên đời. Thành ngữ này được dùng để chỉ một thái độ hơi khoe khoang một chút. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một thanh niên da đen khoe rằng anh ta hay nhất bởi vì anh ta có được mọi thứ mà người khác thèm muốn.

AMERICAN VOICE: Hey, I tell you I am all that. I've got the best looking girlfriend, the nicest car, the biggest house and the most friends. Did I also mention that I am incredibly modest?

TEXT: (TRANG): Đoạn văn này có nghĩa như sau: Này, tôi nói cho các bạn biết là tôi là người có được mọi thứ trên đời này. Tôi có cô bạn gái đẹp nhất, có xe hơi tốt nhất, có căn nhà lớn nhất và có nhiều bạn nhất. À, tôi cho bạn biết chưa nhỉ là tôi cũng là người khiêm nhường không thể tưởng tượng được.

Trong câu chữ Anh cũng có một chữ mới mà quý vị cũng muốn biết là Incredibly, đánh vần là I-N-C-R-E-D-I-B-L-Y, nghĩa là không thể tưởng tượng được. Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại câu tiếng Anh để quý vị theo dõi cách dùng thành ngữ All That.

AMERICAN VOICE: Hey, I tell you I am all that. I've got the best looking girlfriend, the nicest car, the biggest house and the most friends. Did I also mention that I am incredibly modest?

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ hai là Fly, đánh vần là F-L-Y và thông thường nếu là một động từ thì có nghĩa là bay trên trời, còn nếu là một danh từ thì có nghĩa là mộ con ruồi. Tuy nhiên, tiếng lóng mà người Mỹ da đen dùng lại có nghĩa khác hẳn. Chữ Fly được dùng như một tĩnh từ và để tả một cô gái đẹp. Ta hãy nghe một anh chàng nói về một cô gái đẹp mà anh ta để ý như sau:

AMERICAN VOICE: Gentlemen, I think I'm in love. Look over there. See that girl in the miniskirt? She is so fly. I'm going to go and ask her out.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Này các bạn, có lẽ tôi bắt đầu biết yêu. Các bạn nhìn đằng kia kìa. Có thấy cô gái mặc váy ngắn đó không? Cô ấy đẹp quá. Chắc tôi sẽ đến mời cô ta đi chơi với tôi. Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại câu tiếng Anh để quý vị biết cách dùng thành ngữ Fly:

AMERICAN VOICE: Gentlemen, I think I'm in love. Look over there. See that girl in the miniskirt? She is so fly. I'm going to go and ask her out.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba là To Perpetrate, đánh vần là P-E-R-P-E-T-R-A-T-E thường có nghĩa là làm một hành động gì đó. Nhưng trong trường hợp tiếng lóng ở đây To Perpetrate có nghĩa là hành động một cách gian dối, hay giả vờ đóng một bộ mặt nào đó trong khi thực sự người ta không phải như vậy. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một anh chàng tên Frankie. một con người hay khoác lác.

AMERICAN VOICE: That guy Frankie is always perpetrating. He's always bragging about how his girlfriend is really fly, but the only woman I've seen him with is his mother. He's just a liar.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Cái anh chàng Frankie kia lúc nào cũng hay giả vờ và hay khoác lác. Anh ta luôn luôn khoe khoang là bạn gái anh ta đẹp, nhưng sự thật thì người đàn bà duy nhất mà tôi thấy đi với anh ta là mẹ của anh ta. Anh ta thích nói dối lắm.

Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại câu tiếng Anh để quý vị chú ý đến cách dùng thành ngữ To Perpetrate: AMERICAN VOICE: That guy Frankie is always perpetrating. He's always bragging about how his girlfriend is really fly, but the only woman I've seen him with is his mother. He's just a liar.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ cuối cùng trong bài hôm nay là To Be Ghost. Chữ Ghost đánh vần là G-H-O-S-T có nghĩa là con ma, tức là một cái gì vô hình vô bóng. Tuy nhiên, chữ Ghost trong tiếng lóng có nghĩa là biến nhanh đi, như một bóng ma vậy. Thay vì nói bây giờ tôi đi, I'm leaving, giới trẻ ngày nay nói tôi sắp biến đây, hay là I'm ghost. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

AMERICAN VOICE: Boy, am I late! The train to the city leaves in only twenty minutes. I'm just going to eat a quick breakfast and the I'm ghost.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Trời đất ơi, tôi trễ quá rồi. Chuyến tàu lên thành phố sẽ rời trong vòng 20 phút nữa. Tôi phải ăn sáng nhanh rồi tôi biến.

Mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh để theo dõi cách dùng chữ Ghost:

AMERICAN VOICE: Boy, am I late! The train to the city leaves in only twenty minutes. I'm just going to eat a quick breakfast and the I'm ghost.

TEXT: (TRANG): Tiếng lóng Ghost đã chấm dứt bài số 6 trong chương trình thành ngữ English American Style. Như vậy hôm nay quý vị đã học được các tiếng lóng mới sau đây: All That là có đủ mọi thứ, Fly là đẹp, To Perpetrate là khoác lác, và To Be Ghost là biến đi. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài kế tiếp.