Names with and without the 2 (Tên riêng có "The" và không có "The" 2)

A. Tên riêng không có the.

Chúng ta không dùng the với tên của đa số các đường phố, đại lộ/các quảng trường/các công viên v.v...

Union Street (không có 'the...')

Fifth Avenue

Piccadilly Circus

Hyde Park

Blackrock Road

Broadway

Times Square

Waterloo Bridge

Nhiều tên đặc biệt tên của các công trình kiến trúc nổi tiếng hay các viện nghiên cứu có hai từ:

Kenedy Airport (sân bay Kenedy)

Cambridge University (Đại học tổng hợp Cambridge)

Từ đầu tiên thường là tên của người nào đó ('Kenedy') hay là của một địa điểm nào đó ('Cambridge').

Chúng ta thường không dùng the với những tên như vậy. Một vài ví dụ:

Victoria Station (không có 'the...')

Edinburgh Castle

London Zoo

Wesminster Abbey

Buckingham Palace

Canterbury Cathedral

Nhưng chúng ta nói the White House (Nhà Trắng), the Royal Palace (Cung điện Hoàng Gia), bởi vì white (trắng) và royal (hoàng gia) không phải những tên riêng giống như "Kenedy" và "Cambridge". Đây chỉ là những qui tắc tổng quát, và như vậy vẫn có những ngoại lệ.

B. Đa số những tên riêng khác (các địa điểm, các công trình kiến trúc... ) có the đi theo:

the +     adjective            + noun

or name etc

the        Hilton    Hotel

the        National            Theatre

the        Sahara Desert

the        Atlantic Ocean

Các địa điểm này thường có the đi cùng  với tên riêng của chúng:

khách sạn/nhà hàng/quán

the Station Hotel, the Bombay

Restaurant, the Red Lion (pub)

các rạp hát/rạp chiếu phim

the Palace Theatre,

the Odeon Cinema

viện bảo tàng/phòng triển lãm

the British Museum,

the Tate Gallery

các công trình kiến trúc khác

the Empire State Building,

the Festival Hall,  the White House

đại dương/biển/kênh đào

the Indian Ocean,

the Mediterranean Sea,

the Suez Canal

Cũng vậy:

các tờ báo        the Washington Post, the Financial Times

các  tổ chức      the European Community, the BBC (the British Broadcasting Corporation)

Đôi khi chúng ta lược bớt danh từ: the Hilton (hotel), the Sahara (desert).

Đôi khi tên riêng chỉ gồm the+danh từ: the Vatican (thuộc ý), the Sun (một tờ báo Anh)

Những tên riêng có ... of... thường có the. Ví dụ:

the Bank of England

the Tower of London

the Museum of Modern Art

the Houses of Parliament

the Great Wall of China

the Tropic of Capricorn

the Gulf of Mexico

the University of London

(nhưng London University)

C. Nhiều cửa hiệu, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng được mang tên người sáng lập ra chúng.

Những tên này được tận cùng bằng -'s hay -s. Chúng ta không thể dùng the với những tên riêng này:

Lloyds Bank (không nói the Lloyds Bank)

Mc Donalds

Jack's Guest House

Harrolds (shop)

Các nhà thờ được đặt theo các tên thánh:

St John's Church

(không dùng ' the St John's Church')

St Paul's Cathedral

D. Tên của các công ty, các hãng hàng không... thường không có the

Fiat (không nói ' the Fiat')

Sony

Kodak

British Airway

IBM