BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Names with and without the 1 (Tên riêng có "The" và không có "The" 1)

A. Chúng ta không dùng the với các tên riêng của người ('Ann', 'Ann Taylorõ v.v...). Tương tự như vậy chúng ta thường không dùng the với các tên chỉ nơi chốn. Ví dụ:

Các châu lục   

Africa (không dùng 'the Africa')

Europe, South America

Các quốc gia

France (không dùng 'the France')

Japan, Switzerland

Các tiểu bang, các vùng      

Texas, Cornwall, Tuscany, Central Europe

Các hòn đảo     

Corsica, Sicily, Bermuda

Các thành phố, thị trấn

Cairo, New York, Madrid

Các tên núi       

Everest, Etna, Kilimanjaro

Nhưng chúng ta dùng the với Republic, Kingdom, States (cộng hòa, vương quốc, liên bang v.v)

the United States of America (the USA)

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

the United Kingdom (the UK)

Vương quốc Anh

the Dominican Republic

Cộng hòa Dominican

Hãy so sánh:

We visited Canada and the United States.

Chúng tôi đã đến thăm Canada và hợp chủng quốc.

B. Khi nói Mr/Mrs/Captain/Doctor v.v...+tên riêng, chúng ta không dùng the. Ta nói:

Mr Johnson/ Dr Johnson/ Captain Johnson/ President Johnson v.v.. (không dùng the...)

Uncle Robert/ Aunt Jane/ Saint Catherine/ Princess Anne v.v... (không dùng the...)

Hãy so sánh:

We called the doctor.

Chúng tôi đã gọi bác sĩ   .

Nhưng

We called Doctor Johnson. (không nói 'the Doctor Johnson')

Chúng tôi đã gọi bác sĩ Johnson.

Với mount (= mountain-núi) và lake (hồ) cũng vậy, (không có the)

Mount Everest (không có the...)

Mount Etna

Lake Superior

Lake constance

They live near the lake.

Họ sống gần hồ.

Nhưng

They live near Lake Constance. (không có 'the')

Họ sống gần hồ Constance.

C. Ta dùng the với tên riêng của các đại dương,các vùng biển, các con sông và các kênh đào (xem thêm UNIT 77B).

the Atlantic (Ocean)       the Mediterranean (sea)

the Red Sea                  the Indian Ocean

the Channel                   the Suez Canal

the (River) Amazon the (River) Thames

the Rhine

D. Chúng ta dùng the với dạng thức số nhiều của các tên riêng chỉ người và nơi chốn:

người   the Taylors (=gia đình Taylor), the Johnsons

các quốc gia      the Netherlands, the Philippines, the United States

các quần đảothe Canaries/the Canary Islands, the Bahamas, the British Isles

các dãy núi       the Rocky Mountains/the Rockies, the Andes, the Alps

The highest mountain in the Alps is Mont Blanc. (không nói 'the Mont Blanc')

Núi cao nhất trong dãy Alpơ là ngọn Mont Blanc.

E. North/northern v.v... (miền bắc, phương bắc v.v...)

Ta nói:

the north (of France)      

nhưng  northern France (không có 'the')

miền bắc (Pháp)

the south-east (of Spain)

nhưng

south-eastern Spain

miền đông nam (Tây Ban Nha)

Hãy so sánh:

Sweden is in northern Europe; Spain is in the south.

Thụy Điển nằm ở Bắc Âu, Tây Ban Nha nằm ở miền Nam.

Cũng vậy: the Middle East (vùng trung đông) the Far East (vùng viễn đông).

Bạn cũng có thể dùng north/south v.v...+tên của một địa điểm (không có the)

South America

Nam Mỹ

South-East Spain

Đông Nam Tây Ban Nha