BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Preposition (in/for/about...) + Ing

A. Nếu giới từ (in/for/about v.v...) có động từ theo sau, động từ phải có dạng -ing. Ví dụ:

Preposition + Verb –ing

Are you interested in working for us?

I'm not very good at learning languages?

She must be fed up with studying

What are the advantages of having a car?

The knife is only for cutting bread.

How about playing tennis tomorrow?

I bought a new bicycle instead of going away on holiday.

Carol went to work in spite of feeling ill.

Bạn cũng có thể nói “interested in somebody (do)ing...”, “fed-up with you (do) ing...” v.v...

I’m fed up with you telling me what to do.

Tôi không thích anh bảo tôi phải làm những gì.

B. Chú ý cách dùng với +-ing của những giới từ sau:

 before -ing và after –ing

Before going out, I phoned Sarah. (không nói 'Before to go out')

Trước khi đi, tôi đã gọi điện thoại cho Sarah.

What did you do after leaving school?

Bạn đã làm gì sau khi ra trường?

Bạn cũng có thể nói Before I went out... và ... after you left school:

 by -ing (để nói một việc nào đó đã xảy ra như thế nào)

The burglars got into the house by breaking a window and climbing in.

Bọn trộm đã đột nhập bằng cách đập vỡ cửa sổ và chui vào.

You can improve your English by reading more.

Bạn có thể trau dồi tiếng Anh của bạn bằng cách đọc nhiều hơn nữa.

She made herself ill by not eating properly.

Cô ấy tự làm mệt mình bởi sự ăn uống không hợp lý.

 without –ing

I ran ten kilometres without stopping.

Tôi đã chạy mười kilomet không nghỉ.

They climbed through the window without anybody seeing them (hoặc ...without being seen) .

Chúng đã trèo qua cửa sổ mà không ai nhìn thấy (hoặc... mà không bị phát hiện).

She needs to work without people disturbing her (hoặc ... without being disturbed).

Cô ấy cần làm việc mà không bị ai quấy rầy (hoặc... mà không bị quấy rầy).

It’s nice to go on holiday without having to worry about money.

Thật là tuyệt khi đi nghỉ mát mà không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

C. To –ing

To thường là thành phần của động từ nguyên mẫu (to do/to see etc)

We decided to go out.

Chúng tôi đã quyết định đi dạo.

Would you like to play tennis?

Bạn muốn chơi quần vợt không?

Nhưng to cũng còn là một giới từ (giống như in/for/about from v.v...) ví dụ:

We drove from London to Edinburgh.

Chúng tôi đã lái xe từ London tới Edinburgh.

I prefer tea to coffee.

Tôi thích chè hơn cà phê.

Are you looking forward to the weekend?

Bạn đang mong tới cuối tuần phải không?

Nếu một giới từ được theo sau bởi một động từ, động từ đó tận cùng bằng -ing (in doing/about going v.v... xem mục A). Bởi vậy, khi to là giới từ và theo sau nó là động từ, bạn phải nói to –ing

I prefer driving to travelling by train. (không nói 'to travel')

Tôi thích đi xe hơn là đi tàu.

Are you looking forward to seeing Ann again? (không nói 'looking forward to see')

Bạn đang mong gặp Ann lắm phải không?