BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Anh Ngữ Sinh Động Bài 92

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 92; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Do You Like Baseball? Bạn có thích môn dã cầu (bóng chày) không?

This lesson focuses on sports and ability=bài học này chú trọng vào những môn thể thao và khả năng. Baseball is my favorite sport=tôi thích dã cầu nhất.

Sports=các môn thể thao.
A baseball fan=người hâm mộ bóng chày.
I’m a big baseball fan.=Tôi là người rất hâm mộ bóng chày.
American football=bóng bầu dục kiểu Mỹ.
Soccer=túc cầu, bóng tròn. I prefer American football=tôi thích bóng bầu dục Mỹ hơn.

Cut 1

Max: Hi, I’m Max.
Kathy: Hello. My name is Kathy.
Max and Kathy: Welcome to New Dynamic English!

Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Larry: Today’s unit is Do You Like Baseball? This lesson focuses on sports and on ability. Max and Kathy talk about their favorite sports. Kathy likes baseball, but Max prefers American football.

MUSIC

Max: Hi, Kathy. How are you?
Kathy: Fine, thanks. And you?
Max: I’m OK. Who’s our guest today?
Kathy: Today’s guest is John Harris.
Max: I remember John. He’s Bob Harris’s son, isn’t he?
Kathy: That’s right.
Max: And what’s our topic today?
Kathy: Today we’re going to talk about sports.
Max: I know you’re a big baseball fan, Kathy.
Kathy: That’s right. Baseball is my favorite sport. What about you? Do you like baseball?
Max: Not very much. I prefer football.
Kathy: Do you mean American football?
Max: That’s right. I mean American football, not soccer.
Kathy: Do you play football?
Max: Play it? No. I only watch it on television.
Kathy: Well, let’s take a short break and then we’ll be back with our guest, John Harris.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới quí vị nghe và lập lại mỗi câu.

Cut 2

Language Focus. Phrasal repetition.

Larry: Listen and repeat.
Max: My favorite sport is football. (pause for repeat)
Max: I like to watch football on TV. (pause for repeat)
Kathy: Do you mean American football? (pause for repeat)
Max: Yes, I mean American football. (pause for repeat)
Max: I like to watch American football on TV. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Kathy phỏng vấn John Harris, một hoc sinh trung học tập thể dục thẩm mỹ về nhẩy xà ngang và xà kép, a gymnast.
Gymnastics=môn nhẩy xà ngang (horizontal bar) hay xà kép (parallel bars) hay nhẩy qua ngựa gỗ (vault) và lộn trên thảm (floor).
Basketball=bóng rổ.
It’s too slow for me=môn chơi đó, tôi cho là quá chậm.
I like more action=tôi thích hoạt động nhiều hơn.
John talks about his favorite sports=John nói về những môn thể thao anh thích.

Cut 3

Interview: John Harris. Do you like baseball?

Larry: Interview
John talks about his favorite sports. He likes gymnastics and basketball, but he doesn’t like baseball very much.
Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is John Harris. John is a high school student. Hi, John.
John: Hi, Kathy.
Kathy: Today we’re talking about sports. Your favorite sport is gymnastics, isn’t it?
John: Yes, it is. I love gymnastics. I practice every day at school.
Kathy: Do you like any other sports?
John: Well, I like basketball.
I play basketball with my friends.
Kathy: How about baseball?
John: I play baseball sometimes, but I don’t like it very much.
Kathy: Oh, why not?
John: It’s too slow for me. I like more action.
Kathy: Thank you, John.
Our guest is John Harris. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe rồi lập lại theo nhịp.

Cut 4

Language Focus. Listen with Music.
Larry: Listen and repeat.
Max: John plays basketball. (pause for repeat)
Max: Does he like to play basketball? (pause for repeat)
Max: Yes, he does. (pause for repeat)
Max: He likes to play basketball. (pause for repeat)
Max: John plays baseball sometimes. (pause for repeat)
Max: Does he like to play baseball? (pause for repeat)
Max: No, he doesn’t. (pause for repeat)
Max: He doesn’t like to play baseball. (pause for repeat)
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Kathy hỏi chuyện John Harris.
Tennis=môn quần vợt.
Win/won/won=thắng.
Which team won? =Ðội nào thắng?
To beat/beat/beaten.= đánh bại, đánh ai thua.
She usually beats me at tennis=cô ấy thường thắng tôi khi chơi quần vợt.
His sister, Collette, is a good tennis player=em gái anh John là Collette chơi quần vợt giỏi.

Cut 5

Interview 2: John Harris. Do you play tennis?

Larry: Interview John sometimes plays tennis with his sister Collette. She’s a pretty good tennis player.
Do you play tennis?
I play a little, but I’m not very good.
Does she usually win when you play?
She usually beats me.
Kathy: Our guest today is John Harris. We’re talking about sports. How about tennis, John? Do you play tennis?
John: I play a little, but I’m not very good. Sometimes I play tennis with my sister, Collette.
Kathy: How good is she?
John: She’s pretty good.
Kathy: Does she usually win when you play?
John: Yes, she does. She usually beats me.
Kathy: Our guest is John Harris. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, xin nghe rồi lập lại.

Cut 6

Language Focus. Listen with a Beat.
Larry: Listen and repeat.
Max: John plays tennis. (pause for repeat)
Max: How good is he (pause for repeat)
Max: He’s not very good. (pause for repeat)
Max: Collette plays tennis. (pause for repeat)
Max: How good is she? (pause for repeat)
Max: She’s pretty good. (pause for repeat)
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, xin nghe và lập lại.

Cut 7
Telephone: Do you play golf?
Larry: Telephone. John talks about golf. He doesn’t know how to play golf and he doesn’t like to watch it on TV.
I don’t know how to play golf=Tôi không biết chơi gôn.
[sau know dùng how to]
Do you ever watch golf on TV?= Bạn có bao giờ xem đánh gôn trên vô tuyến truyền hình không?
I think it’s boring=Tôi nghĩ môn chơi đó tẻ nhạt.
Kathy: We’re back with John Harris. Now let’s go to our phones. Hello. You’re on the air with New Dynamic English.
Winston: Hello. My name is Winston. I’m calling from Portland, Oregon. John, do you play golf?
John: No, I don’t. I don’t know how to play golf.
Winston: Do you ever watch golf on TV?
John: No, I don’t. I think it’s boring. I don’t like to watch sports on television.
Winston: Thank you.
Kathy: Thank you for calling, Winston. John, thank you for being our guest today.
John: You’re very welcome.
Kathy: Let’s take a short break.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, xin nghe và trả lời.

Cut 8

Language Focus. Listen and answer.

Larry: Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Max: Does John know how to play basketball? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, he does. (short pause)
Max: He knows how to play basketball. (short pause)
Max: Does John know how to play golf? (ding) (pause for answer)
Max: No, he doesn’t. (short pause)
Max: He doesn’t know how to play golf. (short pause)
Max: Does John ever watch golf on television? (ding) (pause for answer)
Max: No, he doesn’t. (short pause)
Max: He doesn’t like to watch sports on television. (short pause)
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới Mark mời Debby đi ăn tối. Debby doesn’t like hot food=Debby không thích ăn món ăn cay.
Mark’s a vegetarian.=Mark ăn chay.
He doesn’t eat meat=Mark không ăn thịt.
Debby thích món ăn kiểu Ý, còn Mark lại cho món ăn nấu kiểu Ý nhiều chất béo (fattening). Debby likes Italian food, but Mark thinks it’s too fattening.
Debby doesn’t like Thai food. It’s too hot for her.= Debby không thích món ăn Thái Lan; cô ấy cho là món ăn Thái cay quá đối với cô.
Xin nghe trước rồi lập lại sau:

Cut 9

Daily Dialogue: A Dinner Invitation: Part 2.

Larry: Daily Dialogue: A Dinner Invitation (Part 2) Mark invites his friend Debby to have dinner with him. Thai food is too hot for Debby and Mark doesn’t eat meat.
a vegetarian=người ăn chay.

Larry: Listen to the conversation.
Mark: Would you like to go out to dinner tonight? (short pause)
Debby: Sure. I’d love to, Mark! (short pause)
Mark: What kind of food do you like? (short pause)
Debby: Oh, I love Italian food! (short pause)
Mark: Uh, Italian food is too fattening. (short pause)
Mark: How about Thai food? (short pause)
Debby: I’m sorry, but Thai food is too hot for me. (short pause)
Debby: Do you like steak? (short pause)
Debby: I know a great steak restaurant! (short pause)
Mark: Uh, I don’t eat meat. (short pause)
Mark: I’m a vegetarian. (short pause)
Larry: Listen and repeat.
Mark: How about Thai food?
(pause for repeat)
Debby: I’m sorry, but Thai food is too hot for me. (pause for repeat)
Debby: Do you like steak? (pause for repeat)
Debby: I know a great steak restaurant! (pause for repeat)
Mark: Uh, I don’t eat meat. (pause for repeat)
Mark: I’m a vegetarian. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 92 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.